Matematické výlety

Milí příznivci matematiky a výletů,

zveme Vás na 16. matematický výlet, který se uskuteční v sobotu 23. června 2018.

Zahájení v 9:17 na vlakové zastávce v Rožné. Pojedeme společně vlakem vyjíždějícím v 8:06 z hlavního nádraží v Brně (zóny 100+101+ 6 dalších).

Plánovaná trasa (25 km) vede přes hrad Perštejn, po kopcích a přes několik malých vesniček. Možnost odpojit se za hradem Pernštejn na vlakové zastávce v Nedvědicích (8.5 km). Ukončení na vlakové zastávce v Borači, návrat do Brna opět vlakem (zóny 100+101+ 4 další).

Přejeme úspěšný zbytek zkouškového období a krásné léto.
Jana Bartoňová a Jonatan Kolegar, organizátoři
Jan Slovák, ředitel ÚMS

-----------------------------------------------

Dear Friends of Mathematics and Hikes,

You are cordially invited to the 16th mathematical hike planned on June 23rd 2018.

Start at 9:17 at the train stop in Rožná. We go by train at 8:06 from the main train station in Brno (zones 100+101+ 6 additional).

We have planned a hike of 25 km visiting the castle Pernštejn, over the hills and through some small villages. You can end the hike after 8.5 km at the train stop in Nedvědice (after visiting the castle). We plan to officially end at the train stop in Borač, return to Brno by train (zones 100+101+ 4 additional).

We wish you a successful exam period and a nice summer.
Jana Bartoňová and Jonatan Kolegar, organizers
Jan Slovák, Director of the Department of Mathematics and Statistics

------------------------------------------------------------

Pokud si přejete dostávat pozvánky na matematické výlety e-mailem a není tomu tak, napište prosím své přání na 379346@mail.muni.cz, zařadíme Vás do seznamu adresátů.

-------------------------------------------------------------------

Zpětnou vazbu, připomínky a komentáře, případně i fotky a cokoliv, co chcete, aby bylo v kronice, můžete poslat na 379346@mail.muni.cz nebo 408138@mail.muni.cz.

 

Published on  June 7th, 2018