Matematický výlet 13

Kronikářský odstavec

Matematický výlet, 10. 3. 2018

Sešli jsme se v počtu dvanácti lidí na nádraží v Ivančicích a vyrazili jsme přes řeku Jihlavu do kopce na rozhlednu. Pokračovali jsme lesem po červené značce a u velké dřevěné lišky jsme se opět zastavili, také jsme si udělali společnou fotku. Prošli jsme pod Ivančickým viaduktem a další cesta byla velice blátivá. K naší radosti se oteplilo a zbytek výletu byl velice prosluněný. Překročili jsme vinice a chvíli po dvanácté jsme dorazili do Dolních Kounic, kde jsme si dali delší přestávku. Odpočívali jsme také před zříceninou kláštera Rosa Coeli, který nám nebyl otevřen. Kdybychom měli meče, možná nás dovnitř pustí. Následně jsme vylezli k Antonínově kapli. Červenou značku jsme opustili kousek od Karlova, abychom do Moravských Bránic došli zkratkou. Nezabloudili jsme a na nádraží jsme dorazili asi ve tři hodiny. Hlavní výprava tedy ušla 17.03 kilometrů (dle oficiálního měření).

Děkujeme.

Terénní poradce

Nebyl vydán.

Fotky

K nalezení tady, jako vždy, máte-li zájem o nějakou fotku ve vyšší kvalitě, napište na 408138@mail.muni.cz.

Pozvánka

Vážení přátelé matematiky a výletů,

chystáme pro Vás 13. matematický výlet, který se uskuteční v sobotu 10. 3.
2018. Zahájení v 9:40 na zastávce Ivančice - město, kam chceme jet společně
vlakem, který odjíždí v 8:49 z Hlavního nádraží. Jde o 100+101 plus 4 zóny.
Pokud pojedete s námi, prosím, dostavte se na Hlavní nádraží s dostatečným
předstihem. 

Plánovaná trasa (19 km) vede po červené turistické značce do Dolních Kounic,
dále přes rozcestí Karlov na železniční stanici v Moravských Bránicích, kde
výlet oficiálně ukončíme. Návrat do Brna opět vlakem (100+101 plus 3
zóny).

Těšíme se na Vás!

Jana Bartoňová a Jonatan Kolegar, organizátoři
Jan Slovák, ředitel ÚMS

-----------------------------------------------------------

Dear Friends of Mathematics and Hikes,

You are invited to our 13th mathematical hike. It will take place on March
10th 2018. Start at 09:40 at the train stop "Ivančice - město". You can join us
going by train from Brno (main train station) - departure at 08:49, zones
100+101+ 4 additional.

We have planned a hike of 19 km going through Dolní Kounice to Moravské
Bránice, following the red path. Return to Brno by train (zones 100+101+ 3
additional).

We look forward to seeing you!

Jana Bartoňová and Jonatan Kolegar, organizers
Jan Slovák, Director of the Department of Mathematics and Statistics

plakátek vyrobil tomaslanca.cz

Published on  April 17th, 2018