Matematický výlet 16

Kronikářský odstavec

Matematický výlet, 23. 6. 2018

Sešli jsme se na železniční stanici v Rožné v počtu osmi lidí a udělali jsme si společnou fotku. Bylo chvíli před půl desátou. Vyšli jsme na louku s balíky sena a pokračovali jsme přes Věžnou kolem ovcí na vyhlídku na hrad Pernštejn, kde jsme si udělali první přestávku. Bylo příjemně chladné počasí. Později se mračna roztrhala. Prošli jsme nádvořím hradu a sestoupili do Nedvědic, abychom následně (v menším počtu) vystoupali do Skorotic, kde jsme se opět zastavili na chvíli. Pěkným lesem jsme okolo druhé dorazili pod vrchol Sýkoř. Další cestou do Lomnice nás provázel Jára Cimrman. Z Lomnice (v menším počtu) jsme vyšli po zelené, minuli jsme však jednu odbočku, ale neztratili jsme se a zelenou značku opět našli. Při sestupu k vlaku jsme se zastavili na louce s balíky sena. Do Borače jsme přišli chvíli po půl páté. Celý výlet proběhl bez deště. Hlavní výprava tedy ušla 24.73 kilometrů (dle oficiálního měření).

Díky moc za Vaši účast na tomto krásném výletě.

Terénní poradce

Nebyl vydán.

Fotky

K nalezení tady, jako vždy, máte-li zájem o nějakou fotku ve vyšší kvalitě, napište na 408138@mail.muni.cz.

Pozvánka

Milí příznivci matematiky a výletů,

zveme Vás na 16. matematický výlet, který se uskuteční v sobotu 23. června 2018.

Zahájení v 9:17 na vlakové zastávce v Rožné. Pojedeme společně vlakem vyjíždějícím v 8:06 z hlavního nádraží v Brně (zóny 100+101+ 6 dalších).

Plánovaná trasa (25 km) vede přes hrad Pernštejn, po kopcích a přes několik malých vesniček. Možnost odpojit se za hradem Pernštejn na vlakové zastávce v Nedvědicích (8.5 km). Ukončení na vlakové zastávce v Borači, návrat do Brna opět vlakem (zóny 100+101+ 4 další).

Přejeme úspěšný zbytek zkouškového období a krásné léto.

Jana Bartoňová a Jonatan Kolegar, organizátoři
Jan Slovák, ředitel ÚMS

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Friends of Mathematics and Hikes,

You are cordially invited to the 16th mathematical hike planned on June 23rd 2018.

Start at 9:17 at the train stop in Rožná. We go by train at 8:06 from the main train station in Brno (zones 100+101+ 6 additional).

We have planned a hike of 25 km going by the castle Pernštejn, over the hills and through some small villages. You can end the hike after 8.5 km at the train stop in Nedvědice (after visiting the castle). We plan to officially end at the train stop in Borač, return to Brno by train (zones 100+101+ 4 additional).

We wish you a successful exam period and a nice summer.

Jana Bartoňová and Jonatan Kolegar, organizers
Jan Slovák, Director of the Department of Mathematics and Statistics

 

Published on  June 24th, 2018