Matematický výlet 17

Kronikářský odstavec

Matematický výlet, 21. 7. 2018

Sešli jsme se v Řečkovicích v šest hodin ráno, bylo nás sedm. Naším cílem bylo ujít padesát kilometrů, přičemž na rozcestích, která jsem předem určil, jsme házeli kostkou. To, co bude znamenat jaký výsledek, jsme určovali na místě. Většinou to bylo na liché a sudé. Takto se udála cesta, kterou nám Bůh dal: První hod jsme provedli na rozcestí Velká Baba, druhý hod byl kousek opodál. Lichost byla přiřazena žluté značce. Třetí hod Pod Sychrovem rozhodl o cestě do Kuřimi. Tam jsme dorazili okolo osmé hodiny ranní. Čtvrtý hod byl první dvojitý, neboť jsme měli tři možnosti a napoprvé nebylo pokračování jednoznačně určeno. Pokračovali jsme směrem na Babí lom, ale pod Babím lomem pátý hod (opět dvojhod) určil, že půjdeme na rozcestí U Jelínka. Po přestávce u lelkovadla jsme opět měli na šestý hod tři možnosti. Ihned bylo jasné, že jdeme do Svinošic. Přešli jsme zlatá a sluncem zalitá pole, blížila se dvanáctá hodina. Vystoupali jsme následně pod Dubový kopec a sedmý hod rozhodl pro Lipůvku. Rozhodovací proces byl jiný: vzali jsme součet skupin 1,4,6 a 2,3,5. V Lipůvce se od nás odpojila jedna účastnice a šli jsme k partyzánskému pomníku. To už jsme se blížili třiceti kilometrům a provedli jsme tedy poslední osmý hod. Ten měl rozhodnout o posledním místě, ze kterého bychom pak hledali cestu domů tak, abychom nevytvořili kružnici a zároveň splnili cíl padesáti kilometrů. Lichá sever, sudá jih. Osmý hod byl napínavý dvojhod, po němž jsme viděli, že jdeme do Tišnova. Potkali jsme ještě pána s novým kolem, prý se musel pochlubit. Před Tišnovem, asi v 15:17, jsme se zastavili pod stromem a jedna paní z blízké vrátnice nám nabídla, abychom si doplnili vodu, čehož jsme s radostí využili. V Tišnově jsme se zastavili jako v cíli, pokračováním byla jen cesta domů. Další dva účastníci se odpojili a my čtyři jsme se ještě prošli do Veverské Bítýšky a na přístav. Byl nám dán aji blahodárný déšť. Chvíli před osmou hodinou jsme dosáhli cíle bez jistoty toho, že jsme padesát kilometrů ušli, ale...co už. Do zóny 101 jsme pluli lodí. Hlavní výprava tedy ušla 50.00 kilometrů (dle oficiálního měření).

Děkujeme.

Terénní poradce

Nebyl vydán.

Fotky

K nalezení tady, jako vždy, máte-li zájem o nějakou fotku ve vyšší kvalitě, napište na 408138@mail.muni.cz.

Pozvánka

Extrémní výlet! Sedmnáctý matematický výlet je naplánován na sobotu 21. 
7. 2018. Na určení trasy se bude podílet každý účastník hodem kostky na 
předem určených rozcestích. Půjde tedy o (ne zcela) random procházku na 
celý den (možnost odpojení kdykoliv), půjdeme odhadem 50 km. Sraz v 6:00 
na zastávce šaliny "Řečkovice" (abychom to stihli).

Krásné léto přejeme,
Jana Bartoňová nebo Jonatan Kolegar, organizátoři,
Jan Slovák, ředitel ÚMS

-------------------------------------------------------------------

Extreme hike! 17th mathematical hike is planned on July 21st. Every 
participant will contribute to determine the path by a dice roll on 
predetermined crossroads. Thus it will be (not entirely) random walk all 
day (possibility to leave anytime), approximately 50 km. Meet at the 
tram stop "Řečkovice" at 6am (so we have enough time).

Have a great summer,
Jana Bartoňová or Jonatan Kolegar, organizers,
Jan Slovák, Director of the Department of Mathematics and Statistics

Published on  July 23rd, 2018