Matematický výlet 20

Kronikářský odstavec

Matematický výlet, 15. 12. 2018

Sešli jsme se chvíli po desáté hodině v počtu třinácti lidí na zastávce Proškovo náměstí. Měli jsme tu radost projít čerstvě zasněženou krajinou až na Hády. Při výstupu na kopec jsme se zastavili dvakrát. Jednou pro vyhlídku na tiché Brno, podruhé pro zpěv matematických koled. Pokračovali jsme pak na Hornek a vyprávěli jsme si historky ze studií. Šli jsme v jedné skupině. Na vyhlídce Hornek jsme se  v poledne zastavili, posvačili jsme, dokud nám to přítomný mráz dovoloval. Nezpívali jsme tu. Sešli jsme do údolí zkratkou, prudká pěšina dolů. Malebným údolím jsme pokračovali na jih. Někteří si dovolili zkoumat sílu ledu. Šli jsme kolem houpačky, která tam nebyla, místo výstupu na hrad, který tam není. Nedaleko cíle, u jedné hráze, jsme se zastavili na zpěv druhého bloku koled. Chvíli před druhou hodinou jsme výlet oficiálně ukončili. Hlavní výprava tedy ušla 13.04 kilometrů (dle oficiálního měření).

Díky moc, že jste se s námi vydali na tuto předvánoční procházku.

Terénní poradce

Nebyl vydán.

Fotky

K nalezení tady, jako vždy, máte-li zájem o nějakou fotku ve vyšší kvalitě, napište na 408138@mail.muni.cz.

Pozvánka

Vážení příznivci matematiky a výletů,

srdečně Vás zveme na předvánoční 20. matematický výlet, který se uskuteční v sobotu 15. 12. 2018.

Sraz v 10:03 na zastávce MHD Proškovo náměstí. Plánujeme trasu asi 13 km - přímo na Hády, po žluté směrem na Hornek, údolím Říčky na zastávku Mariánské údolí.

Přejeme krásný prosinec,

Jana Bartoňová a Jonatan Kolegar, organizátoři,
Jan Slovák, ředitel ÚMS

------------------------------------------------------

Dear Friends of Mathematics and Hikes,

You are cordially invited to the 20th mathematical hike. It will take place on December 15th 2018.

Start at 10:03 at the tram stop "Proškovo náměstí". We have planned a 13 km path - climb up Hády hill, yellow path towards Hornek and through the valley of "Říčka" to the bus stop "Mariánské údolí".

Have a nice December,

Jana Bartoňová and Jonatan Kolegar, organizers,
Jan Slovák, Director of the Department of Mathematics and Statistics

Published on  February 24th, 2019