Matematický výlet 3

Kronikářský odstavec

Matematický výlet, 26.11.2016

Sešli jsme se chvíli po půl desáté v Útěchově a oficiální zahájení (9:45) jsme provedli až po dvou stech metrech. Uctili jsme památku pana profesora Došlého minutou ticha. Na výpravu se nás vydalo dvacet. Společnou fotku jsme si udělali (10:15) u rybníku Mates. U Jezírka jsme byli v 10:37 a dali jsme si přestávku do jedenácti hodin. Následující úsek, pěšina po vrstevnici, byl využit ke skládání básní. Jana zorganizovala rozdání tří bloků, které jsme si mezi sebou posílali a jak kdo chtěl, tak přidal verš či sloku. Tvoření lidové slovesnosti jsme uzavřeli na rozhledně, na kterou jsme došli v jednu hodinu. Přečetli jsme si šestý bod provozního řádu rozhledny a vytvořili jsme novou odrůdu bonbónů. Proběhlo také měření rozhledny deštníkem - 17 deštníků a prorektorova pravá noha je finální výsledek. I zde jsme se společně vyfotili. Byly už skoro dvě hodiny, když jsme se rozdělili. Polovina pokračovala do cíle, polovina svou účast na výletu ukončila převzetím bonbónu. Přišli tak o "kopáním do hlavy opravit medvěda" a také o možnost podepsat se do kroniky. Závěrečnou společnou fotku v cíli jsme si udělali ve 14:45 a podepisování do kroniky proběhlo v šalině. Hlavní výprava tedy ušla 18.22 kilometrů (dle oficiálního měření).
Děkujeme moc účastníkům výletu.

Terénní poradce

PDF

Fotky

Opět k nalezení tady, jako vždy, máte-li zájem o nějakou fotku ve vyšší kvalitě, napište na 408138@mail.muni.cz.

Pozvánka

Vážení příznivci matematiky a výletů,

srdečně Vás zveme na blížící se 3. matematický výlet!

Výlet se uskuteční v sobotu 26. 11. Zahájení proběhne v 9:34 na zastávce MHD Útěchov, rozc.

Trasa 19 km - z Útěchova přes Soběšice do Obřan.

Přesnější popis trasy:

Lesem kolem Ořešína na rozcestí Pod Kněží horou, pak po červené značce až do Soběšic, návštěva tamní rozhledny. Ze Soběšic po žluté do Obřan (alternativně do Řečkovic).

Trasu lze ukončit dříve, například v Soběšicích (14 km i s návštěvou rozhledny).

Fotky a další dokumentaci z prvních dvou výletů můžete zhlédnout na této webové stránce.

Těšíme se na Vás,

Jana Bartoňová a Jonatan Kolegar, organizátoři,
Jan Slovák, ředitel ÚMS

-----------------------------------------------

Dear Friends of Mathematics and Hikes,

You are cordially invited to a 3rd mathematical hike!

The hike will take place on November 26th. Start at 09:34 at the bus stop "Útěchov, rozc."

We have planned a 19 km hike from Útěchov to Obřany.

A more detailed description:

Following the woods around Ořešín take the red road to Soběšice and visit local lookout tower. Then go to Obřany using the yellow path.

There is also a possibility to end the hike after 14 km in Soběšice.

You can find photos from previous hikes at...well, here, section "Fotky".

We look forward to seeing you.

Jana Bartoňová a Jonatan Kolegar, organizers,
Jan Slovák, Director of the Department of Mathematics and Statistics

plakátek vyrobil tomaslanca.cz

Published on  June 11th, 2017